Danh sách đại lý bán hàng Thanh Hóa

THANH HÓA – Đại lý Trường 0974175663
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 NT Yến Anh 210 Trường Thi-Tp. Thanh Hóa 0373753198
2 NT Đại An 224 Tống Duy Tân-Tp. Thanh Hóa 0373856236
3 Cty cổ phần Dược Yte Thanh Hóa 232 Trần phú-Tp.Thanh Hóa 0915656499
4 Cty cổ phần Dược Yte Thanh Hóa 232 Trần phú-Tp.Thanh Hóa 0373723338
5 Cty TNHH Dược phẩm Hạnh Hải 197-198 Nguyễn Trãi-Tp. Thanh Hóa 0985773112