Danh sách đại lý bán hàng Bình Phước

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc Ba Tâm Ngã tư Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước 0918511313
2 Công ty Mai Phương Ngã Tư TX.Đồng Xoài, Bình Phước 06513886666
3 Nhà Thuốc Trà Giang 84 Phú Giềng Đỏ, Tân Thuận, Đồng Xoài   ( Có hàng ) 01277768168
4 Nhà Thuốc Hải Oanh Chợ Bù Na – Bù Đăng                                ( Có hàng ) 06513997010