Danh sách đại lý bán hàng Bình Thuận

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc Minh Tâm 450 Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
2 Nhà Thuốc Bích Nguyên 163 Thủ Khoa Huân,TP.Phan Thiết, Bình Thuận
3 Lai An Đường TT.Chợ Lầu – Bắc Bình, Bình Thuận         ( Có hàng )  0918562780
4 Nhà Thuốc Sức Khỏe 31 Nguyễn Hội,TP.Phan Thiết, Bình Thuận
5 Nhà Thuốc Trường Giang 38 Nguyễn Hội,TP.Phan Thiết, Bình Thuận
6 Nhà Thuốc Minh Thông 84 Nguyễn Hội,TP.Phan Thiết, Bình Thuận       ( Có hàng )  0919528279
7 Nhà Thuốc 80 82 Hải Thượng Lãn Ông,TP.Phan Thiết, Bình Thuận