Danh sách đại lý bán hàng Cà Mau

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc Đức Tế Cường 15 Chợ Rau Dừa, Cái Nước, TP.Cà Mau, Cà Mau 07803880505
2 Nhà Thuốc Minh Đạo 54 Đề Thám, Phường 2, TP.Cà Mau, Cà Mau 07803832071
3 Nhà Thuốc Minh Tinh Đường 20 Trưng Nhị, P2, TP.Cà Mau, Cà Mau 07803831287
4 Trung tâm y học cổ truyền

Nguyễn Kỳ Nam

46 Phan Bội Châu, P7, TP.Cà Mau, Cà Mau 0913998138