Danh sách đại lý bán hàng Đông Anh

Đông Anh – Đại lý Thắng 0982922357
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 QT Liên Quý Tổ dân phố số 7 TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nộ 0932291882
2 QT Hà Liên Xóm chợ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội 0136414262
3 QT Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội 0904549275
4 QTTN Phố chợ Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh – Hà Nội 01662810110
5 QTTN Chợ Dục Nội , Việt Hùng, Đông Anh – Hà Nội 0989289067
6 QT Minh Trang 20 tổ 55 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 0948038968
7 QT Yến Bảy Chợ Kim, Dục Nội, Đông Anh, Hà Nội ‘0915458208
8 QTTN 72 tổ 11 TT Sóc Sơn, Hà Nội 01688331168
9 QT Thanh Hằng Đội 8 Thôn 2 Thạch Bàn, Mê Linh, Hà Nội 0986737805
10 QT Hà Thị Nam Tháp Mai, Võng La, Đông Anh 01676157824