Danh sách đại lý bán hàng Gia Lai

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 NT Quang Trung Số 7 Quang Trung – Playku – Gia Lai ‘0914045127
2 Tế Phước Đường Số 136 Hoàng Văn Thụ – Playku – Gia Lai  0932512999
3 Nhà Thuốc Liên Phương 455A, Hùng Vương, Chư Sê, Gia Lai