Danh sách đại lý bán hàng Nam Định

Nam Định – TDV: Kiểm – ĐT: 0942.320.432 / 0987.195.358
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Cô Châu Bệnh Viện huyện Giao Thủy 0916649887
2 Chị Hồng Bệnh Viện Phụ sản 0975909609
3 Chị Liên Bệnh Viện Nghĩa Hưng 0985726413