Danh sách đại lý bán hàng Ninh Thuận

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc Tế Sanh 237 Thống Nhất, Thanh Sơn, Pham Rang, Ninh Thuận
2 Nhà Thuốc Thiên Quang 331C Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận
3 Nhà Thuốc Đức Hưng 499  Thống Nhất, Kinh Dinh, Phan Rang, Ninh Thuận