Danh sách đại lý bán hàng Quảng Trị

QUẢNG TRỊ – Nhân viên kinh doanh Lan : 0963.237.386
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Bệnh viện khu vực Triệu Hải
2 Trạm y tế Phường 5
3 NT Bảo Châu 04 Lê Duẩn – Đông Hà 0982 053 458