Danh sách đại lý bán hàng Sóc Trăng

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc Vạn Xuân Viên 33 Phan Chu Trinh, Phường 1,Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng 793822074
2 Nhà Thuốc Nhân Hòa 27 Phan Chu Trinh, P.1, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng 763820667
3 Nhà Thuốc Mỹ Linh 6 Trần Minh Phú, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng 793824863
4 Nhà Thuốc Lợi Hòa Đường 117 Đường 3/2, Phường 1, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng 989600107