Danh sách đại lý bán hàng Thái Bình

THÁI BÌNH – Đại lý Công : 0989.311.372
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 NT Tralystar 280 Trần Thánh Tông – Tp.Thái Bình 0366280688
2 QT số 03 Tư La, Minh Khai, Hưng Hà – Tp. Bình 0363957575
3 QT chị Diễn Chợ Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy – Thái Bình 01696066058
4 QT Cô Doan TT Quỳnh Côi, Quỳnh Thụ – Thái Bình 0986806157
5 Trung tâm yte Đông Đô Hưng Hà – Thái Bình 0977818713
6 NT Minh Phương 15 Lý Bôn, Tp.Thái Bình 0978727234
7 QT Cô Nhị Cổng BVĐK Quỳnh Côi, Khu II, TT Quỳnh, Quỳnh Phụ – Thái Bình