Danh sách đại lý bán hàng Thái Nguyên

Thái Nguyên  TDV: Nguyễn Thị Lương  – ĐT: 01694.187.559

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 NT Hiếu Hường Tổ 2 P.Hương sơn – Gang thép 01689078851
2 NT 57-Chị Hương Số nhà 57- Chợ Dốc Hanh Đường Gang thép. 0974418542
3 Quầy Cô Tý Quầy số 4 Số Nhà 222 Đường Thống nhất 0949370817
4 NT 434 Số nhà 434 Đường Lương ngọc Quyến Phường Đồng Quang 0904012662
5 NT Phú Hưng Số 152 Phường Quang Trung 0912759766