Danh sách đại lý bán hàng Trà Vinh

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc Hệu Quần 119 -Lê Lợi,Phường 3, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
2 Nhà Thuốc Hệu Quần II 03 -Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Phường 2,TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3 Nhà Thuốc Tế Đường Thị Trấn Tiểu cần – Tỉnh Trà Vinh
4 Nhà Thuốc Đức Thành Lý Thường Kiệt,TP.Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
5 Nhà Thuốc Ngọc Xuân II 248, Điện Biên Phủ, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh