Danh sách đại lý bán hàng Vĩnh Phúc

VĨNH PHÚC – TDV: Phương – ĐT: 0978.503.963
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà thuốc Ngộc Hà Thạch Đà – Mê Linh – Vĩnh  Phúc 097.2671.095
2 Nhà thuốc Nghi Tâm Thạch Đà – Mê Linh – Vĩnh  Phúc 098.336.2117
3 Quầy chi nhánh số 2 Phúc Yên – Vĩnh Phúc 091.211.8410
4 Quầy chi nhánh số 1 Phúc Yên – Vĩnh Phúc
5 Quầy chi nhánh số 3 Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 0123.9511.230
6 Quầy chi nhánh số 6 Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 0984.776.272
7 Quầy Chị Khánh Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 01654.335.952